Blog

Chiến lược tăng doanh thu với Google Analytics và Google AdWords

Digital Marketing đã thay đổi. Một khi trải nghiệm marketing và mong ước về khách hàng lý tưởng ở đâu đó điều khiển chi tiêu, giờ đây sẽ trở nên dễ dàng hơn và trở thành áp dụng tiêu chuẩn để sử dụng dữ liệu của công ty của bạn nhằm nâng cao hành động quyết định marketing. Các marketer cần rèn luyện về thái độ người dùng riêng biệt, kiểm tra các trang đích, và tập trung cao độ vào tỷ lệ nhấp qua (CTR) và lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS). Bên cạnh đó 2 yếu tố không thể bỏ qua là Google Analytics và Google Adwords.