Dự án

Tư vấn & lập kế hoạch quảng cáo Google

Thiết lập ngân sách cho bản kế hoạch Marketing cho sản phẩm mới. Cần vạch ra những chiêu thức cho quảng cáo

Tư vấn & lập kế hoạch quảng cáo Google

Thiết lập ngân sách cho bản kế hoạch Marketing cho sản phẩm mới. Cần vạch ra những chiêu thức cho quảng cáo, .

Tư vấn & lập kế hoạch quảng cáo Google

Thiết lập ngân sách cho bản kế hoạch Marketing cho sản phẩm mới. Cần vạch ra những chiêu thức cho quảng cáo

Tư vấn & lập kế hoạch quảng cáo Google

Thiết lập ngân sách cho bản kế hoạch Marketing cho sản phẩm mới. Cần vạch ra những chiêu thức cho quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông…phù hợp với ngân sách đưa ra. Quan trọng nhất là phải đẩy mạnh sự nhận biết của khách hàng về thương hiệu của bạn thông qua các chiêu thức trên.

Khách hàng của chúng tôi