Dịch vụ

Google Adword

Tư vấn và lập kế hoạch quảng cáo google ads cho khách hàng, bao gồm: Mục tiêu, Đối tượng, Thời gian, KPI, Kinh Phí...

Quảng cáo từ khoá: Tiếp cận người dùng tìm kiếm thông tin về sản phẩm, thương hiệu trên hệ thống tìm kiếm của Google.
 
Quảng cáo banner (GDN): Hiển thị banner trên hệ thống website liên kết có nội dung và tập người dùng tương ứng với đối tượng mà sản phẩm, thương hiệu hướng đến.
 
Remarketing: Quảng cáo tới đối tượng người dùng đã truy cập vào website.
 

Mô tả dịch vụ

Bạn có muốn được khách hàng thấy vào đúng thời điểm họ đang tìm kiếm trên Google những thứ bạn cung cấp. Và chỉ thanh toán khi khách hàng nhấp để truy cập trang web hoặc gọi cho bạn?

Báo giá dịch vụ

Khách hàng của chúng tôi