Dịch vụ

Online Seeding

Mô tả dịch vụ

Tạo ra một cộng đồng hữu ích, hỗ trợ hiệu quả cho các chiến dịch marketing, truyền thông. Chúng tôi có quy trình hoàn thiện từ kịch bản online seeding đến hệ thống cộng tác viên uy tín luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

Báo giá dịch vụ

Khách hàng của chúng tôi